Verslas Media

Partnerystės programos sutartis

Tai visa teisinė informacija kuri susijusi su partnerių programa, aprašytos sąlygos ir teisių gynimo būdai, todėl perskaitykite viską atidžiai.

Taisyklės ir sutartis

Šioje Sutartyje išdėstytos sąlygos ir aplinkybės, kuriomis galite dalyvauti Partnerių programoje (toliau – Partnerių programa arba Paslaugos). Elektroniniu būdu priimdami šią Sutartį patvirtinate, kad ją perskaitėte, supratote, patvirtinote ir sutinkate jos laikytis, taip pat „Verslas Media” Universaliųjų paslaugų teikimo sąlygų sutarties, kuri į šią Sutartį įtraukta nuoroda. Orginalas parašytas ir suprantamas Lietuvių kalba. Išverstos teisinių dokumentų versijos yra pateiktos tik kaip pagalbinė priemonė.

1. Įvadas

 „Verslas Media” vadinama „mes”, „mus” arba „mūsų”. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris sutinka su šia Sutartimi, vadinamas „jūs”, „jūsų”, „Naudotojas”, „klientas” arba „Partneris”. Jokia šios Sutarties nuostata neturėtų būti aiškinama kaip suteikianti kokias nors teises ar naudą trečiosioms šalims. Verslas Media pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti šią Sutartį, taip pat bet kurias joje esančias taisykles ar susitarimus, ir tokie pakeitimai ar modifikacijos įsigalios iš karto po jų paskelbimo Verslas Media svetainėje (toliau – Svetainė). Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad (i) „Verslas Media” gali pranešti jums apie tokius pakeitimus ar modifikacijas, paskelbdama juos šioje Svetainėje, ir (ii) jūsų naudojimasis šia Svetaine ar joje teikiamomis Paslaugomis po tokių pakeitimų ar modifikacijų (kaip nurodyta šio puslapio viršuje esančioje „Paskutinės redakcijos” datai) reiškia, kad jūs sutinkate su šia Sutartimi su paskutine redakcija. Nesinaudokite (ir toliau nesinaudokite) šia Svetaine ar joje teikiamomis Paslaugomis, jei nesutinkate laikytis šios Sutarties su paskutiniais pakeitimais. Verslas Media taip pat gali siųsti jums el. laišką, kuriuo informuos jus apie šios Sutarties pakeitimus ar atnaujinimus. Todėl labai svarbu, kad nuolat atnaujintumėte savo paskyros (toliau – Paskyra) informaciją, įskaitant el. pašto adresą. Verslas Media nebus laikoma atsakinga ar įpareigota, jei dėl neteisingo ar pasenusio el. pašto adreso negausite pranešimo el. paštu.

2. DALYVAVIMAS PARTNERIŲ PROGRAMOJE

Norėdami tapti „Verslas Media” partnerių programos nariu, užpildykite partnerių registracijos formą „Verslas Media” svetainėje (toliau – Svetainė). Prieš nuspręsdami, ar patvirtinti, ar ne, analizuojame visas partnerių registracijos paraiškas. Jūsų paraiška gali būti atmesta dėl bet kokios priežasties, jei manysime, kad ji nėra priimtina Partnerių programai.

3. Vėlesnės pareigos

Būdami „Verslas Media” filialu, jūs sutinkate su šiomis sąlygomis:

Jūsų pareiga yra pateikti mums tikslią informaciją apie paskyrą ir ją nuolat atnaujinti. Tokios informacijos pavyzdžiai yra kontaktinė informacija, mokėjimo informacija, mokesčių informacija, visų svetainių URL, kuriose reklamuojama „Verslas Media”, reklamos būdai ir procedūros bei bet kokie kiti faktai, kurių mums gali prireikti. Verslas Media pasilieka teisę prašyti bet kokios papildomos informacijos apie kiekvieną svetainę, kurioje reklamuojama Verslas Media, taip pat bet kokios kitos informacijos apie tokiose svetainėse naudojamą reklamos taktiką. Jei nepateiksite nurodytų duomenų arba jie bus netikslūs, galite būti pašalinti iš Partnerių programos, laikinai sustabdyta arba nutraukta jūsų Partnerio paskyra ir prarasti bet kokį Komisinį atlygį.

Partneris turi siūlyti klientus, kurie turi gerą reputaciją ir elgiasi sąžiningai. Geros reputacijos klientai yra tie, kurie pateikė tikrą kontaktinę informaciją, turi aktyvias paskyras, kurios neviršija jokių „Verslas Media” paslaugų teikimo sąlygų apribojimų ir nėra pažymėtos kaip keliančios didelę sukčiavimo riziką. Jūsų nurodyti nauji naudotojai, kurie užregistravo paskyrą ir neatšaukė jos ilgiau nei 45 (keturiasdešimt penkias) dienas, laikomi aktyviomis paskyromis.

Neturėtumėte teikti patarimų ar imtis veiksmų, dėl kurių „Verslas Media” gali prarasti pajamas.

Turėtumėte vengti bet kokių rinkodaros metodų, galinčių pritraukti klientus, kurie neturi geros reputacijos.

Be išankstinio raštiško „Verslas Media” sutikimo neturėtumėte keisti, kopijuoti ar modifikuoti jokių „Verslas Media” nuorodose esančių reklaminių skydelių, piktogramų, grafikos ar bet kokios kitos informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, keisti ir modifikuoti bet kokius autorių teisių ar prekių ženklų pranešimus.

Jums neleidžiama naudoti savireferendumo taktikos; jums neleidžiama spausti ant jūsų partnerių nuorodų ir (arba) reklaminių skydelių ir teikti užsakymus per jūsų unikalią partnerių nuorodą. Sutampantys IP adresai, kuriais buvo prisijungta prie Partnerių skydelio ir atliktas sandoris, bus laikomi savireferentais be jokių išimčių. Be to, VPN paslaugų naudojimas siekiant atlikti sandorį per filialo nuorodą bus laikomas pažeidimu. Už pažeidimus gali būti atimti visi uždirbti Atlygiai ir nutraukta programa.

Kad „Verslas Media” gautų daugiau nuorodų, Partneris turėtų vengti naudoti „juodosios” SEO ir (arba) šlamšto nuorodų kūrimo strategijas.

Sutinkate laikytis visų galiojančių įstatymų.

Privalote būti ištikimi „Verslas Media”, nepiktnaudžiauti jos pasitikėjimu ir nekelti pavojaus „Verslas Media” reputacijai.

Nepropaguoti, nereklamuoti ir neskatinti smurto ar prietarų prieš bet kurį asmenį, grupę ar valdžios instituciją.

Jei „Verslas Media” įtaria ar nustato Partnerių programos sutarties pažeidimų modelį, „Verslas Media” turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti jūsų Partnerio paskyros galiojimą, taip pat atšaukti visus nesumokėtus Komisinių mokėjimus.

4. Reklama su partnerystė

Partnerio svetainėje „Verslas Media” reklamai gali būti naudojama tik „Verslas Media” leidžiama reklaminė medžiaga. Jūsų Partnerio zonoje esanti medžiaga, kuri buvo patvirtinta kaip reklaminė medžiaga, vadinama patvirtinta reklamine medžiaga. Patvirtintoje reklaminėje medžiagoje, kurią galite rodyti savo Partnerio svetainėje, gali būti naudojami „Verslas Media” prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir šūkiai. Pasirašydami šią sutartį sutinkate suteikti „Verslas Media” neišimtinę, ribotą ir neperleidžiamą licenciją gauti, atsisiųsti ir patalpinti patvirtintą reklaminę medžiagą savo interneto svetainėje vieninteliu tikslu – reklamuoti „Verslas Media” interneto svetaines.

Jei Partnerio sutartis nutraukiama dėl bet kokios priežasties, jūsų neišskirtinis, ribotas ir neperduodamas leidimas pasiekti, atsisiųsti ir talpinti „Verslas Media” patvirtintą reklaminę medžiagą bus nedelsiant ir automatiškai atšauktas.

Netinkamos reklamos yra šios, bet neapsiribojant:

Bet koks neteisėtas ir (arba) nepageidaujamas reklamos būdas, pavyzdžiui, nepageidaujamas el. paštas, neleistinas nuorodų talpinimas forumuose, naujienų grupėse, skelbimų lentose ir pan;

Be mūsų leidimo galite siūlyti raktinius žodžius ir frazes, kuriuose yra „Verslas Media” prekės ženklas, taip pat prekės ženklu pažymėto termino variantus ar rašybos klaidas, „Pay per Click” arba „Pay per Impression” kampanijose paieškos sistemose (Google, Yahoo, MSN, Ask, Bing ar kt.). Negalite naudoti „Verslas Media” interneto svetainės (-ių) kaip rodomojo URL mokamuose žiniasklaidos skelbimuose, taip pat negalite pateikti nuorodos į „Verslas Media” interneto svetainę (-es) arba nukreipti į ją (jas).

„Verslas Media” reklamuojasi naudodama autorių teises pažeidžiantį nepakartojamą turinį.

Naudojant srautą iš mokamos skaitymo, mokamos paspaudimo, banerių mainų, paspaudimų mainų, PPV reklamos, iššokančios ir (arba) iškylančios reklamos ar kitų panašių taktikų;

be mūsų išankstinio sutikimo grąžinti pinigus, teikti atlygį ar bet kokią kitą paskatą pardavimui laimėti;

be mūsų išankstinio sutikimo siūlyti kainų mažinimo strategijas, pavyzdžiui, kuponą (-us), kuponą (-us), nuolaidų kodus ar papildomos vertės paskatas;

Naudoti mūsų prekės ženklą, pavadinimą arba reklaminę ir reklaminę medžiagą taip, kad būtų pakenkta mūsų įvaizdžiui;

Naudojant iframe’us arba bet kokią kitą technologiją ar metodą, kai jūsų partnerio sekimo slapukas pateikiamas ne spustelėjimo būdu;

nuorodų slėpimo arba maskavimo taktikos ar technologijos naudojimas reklamuojant „Verslas Media” svetainėse ir (arba) tinkluose, kurie nėra aiškiai nurodyti jūsų filialo profilyje, ir slepiant šį srauto šaltinį;

Jūsų svetainėje (-ėse) neturi būti jokios nepadorios, nepadorios, neteisėtos ar pornografinės medžiagos arba bet kokios kitos medžiagos, kuri laikoma nepriimtina. Tai, be kita ko, apima fanatizmą, neapykantą, pornografiją, satanistinę medžiagą, medžiagą apie prekių ženklus ir autorių teises bei bet kokį į suaugusiuosius orientuotą turinį. Bet kokia medžiaga, paskelbta kaip tokia, priklauso nuo mūsų pagrįsto sprendimo.

Be mūsų išankstinio sutikimo jūsų domeno pavadinime (-uose), įmonės pavadinime, logotipe, prekės ženkle, produkte (-uose), projekte (-uose) ir paslaugoje (-ose) NEGALI būti raktinių žodžių ir frazių, kuriuose yra „Verslas Media” prekės ženklas arba bet kokie kiti variantai ar rašybos klaidos, klaidinamai panašūs į „Verslas Media” prekės ženklą, pavadinimą, logotipą ar domeno pavadinimą;

Jei prekių ženklo savininkas nedavė leidimo, jūsų domeno pavadinime (-uose), įmonės pavadinime, logotipe, prekių ženkle, produkte (-uose), projekte (-uose) ir paslaugoje (-ose) NEGALI būti raktinių žodžių ir frazių, kurie yra arba yra klaidinamai panašūs į trečiųjų šalių prekių ženklus, pavadinimus, logotipus ar domenų pavadinimus.

„Verslas Media” savo nuožiūra nuspręs, ar jūsų pasirinktas reklamos būdas yra tinkamas. Dėl bet kokio reklamos metodo, kurį laikysime netinkamu, gali būti įspėtas, sustabdytas arba nutrauktas jūsų partnerio paskyros veikimas ir panaikinti visi nesumokėti komisiniai mokėjimai. Be to, bet koks nepagarbus, konfrontacinis ar įžeidžiantis bendravimas su specialiuoju filialų vadybininku užtrauks nuolatinį pašalinimą iš filialų programos be jokių išimčių.

5. Slapukai, skirti partnerių stebėjimui

Slapukai naudojami norint automatiškai sekti partnerių pardavimus. Slapukai automatiškai įdiegiami naudotojo, kuris apsilanko mūsų svetainėje paspaudęs partnerio nuorodą, naršyklėje. Kiekvienas slapukas gali būti saugomas iki 30 dienų. Jei to paties naudotojo naršyklėje jau yra ankstesnis filialo slapukas, naujasis slapukas jį perrašys. Verslas Media” neatsako, jei naudotojas savo noru ištrina slapukus.

6. Partnerių komisiniai

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti Komisijos struktūrą ir Komisijos apskaičiavimo mechanizmą. Kitos komisinių schemos nėra standartinės, tačiau jas galima aptarti su jūsų paskyros vadybininku, kai bus peržiūrėta partnerystė.

Komisiniai už tokį sandorį nebus įskaityti, jei pirkimas bus atšauktas arba grąžintas kliento prašymu per 45 dienų laikotarpį. Pasiliekame teisę tikrinti visus sandorius dėl tikėtino sukčiavimo, nesvarbu, ar sukčiaujama dėl kliento, ar dėl jūsų kaltės. Kol mes tiriame ir tikriname, ar atitinkami sandoriai atitinka Sutarties reikalavimus, taisykles ir reglamentus, galime atidėti bet kokio likučio mokėjimą jums iki 180 (vieno šimto aštuoniasdešimties) dienų.

  1. SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS

Kiekvieno mėnesio pradžioje į jūsų filialo sritį atsiųsime komisinių ataskaitą, kurią turite pateikti. Prašymus sumokėti už praėjusį mokėtiną laikotarpį turėtumėte siųsti nurodytu el. pašto adresu iki praėjusio mėnesio pabaigos. Pavyzdžiui, iki 2021 m. rugpjūčio pabaigos reikėtų išsiųsti prašymą už 2021 m. liepos mėn. Iki mėnesio 20 d. bus galima išmokėti išmokas. Išmokos bus perkeltos į kitą mokėjimų ciklą, jei prašymas bus išsiųstas po praėjusio mėnesio pabaigos. Norėdami siekti atlygio, turite atlikti bent tris konversijas. Atliekant „Paypal” išėmimus, mažiausia išmokos suma yra 100 USD. Bankiniu pavedimu minimali išmokos suma yra 500 USD. Atkreipkite dėmesį, kad mokėjimai banko pavedimu dažnai užtrunka 3-5 darbo dienas. Todėl komisinių išmokos gali vėluoti iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

8. Šalių santykiai

Tiek Partneris, tiek „Verslas Media” pripažįsta, kad jie sudaro šį Partnerystės susitarimą kaip nepriklausomi rangovai ir kad dėl šio susitarimo tarp jų neegzistuoja jokie partnerystės, agentavimo, franšizės, bendros įmonės, prekybos atstovo ar darbuotojo santykiai. „Verslas Media” vardu jūs neturite įgaliojimų priimti ar teikti jokių pretenzijų ar pasiūlymų. Jums neleidžiama savo interneto svetainėje ar kitur pateikti jokių pastabų, prieštaraujančių šio skyriaus turiniui.

9. Sąskaitos sustabdymas

Galite bet kada atšaukti ir nutraukti savo partnerio paskyrą susisiekę su mumis per Partnerių sritį. Paprašius, „Verslas Media” pateiks jums patvirtinimą, kad jūsų paskyra buvo panaikinta.

„Verslas Media” turi teisę atšaukti partnerio paskyrą dėl šių priežasčių:

Nepateikdami jokio paaiškinimo, įspėję prieš septynias dienas.

Jei pažeisite Partnerių programos sąlygas, jūsų partnerio paskyra arba jūs pažeisite Partnerių programos sąlygas, jūsų paskyra bus nedelsiant ir be įspėjimo nutraukta.

Panaikinus partnerio paskyrą, nebeseksime su partneriu susijusių pardavimų ir ateityje nebegalėsite gauti jokių Komisinių. Be to, Partnerio paskyra bus laikoma neaktyvia, jei per pastaruosius šešis mėnesius į ją nebus gauta jokių naujų Konversijų, ir tokios paskyros bus laikomos neaktyviomis. Jei nutraukimo metu bus mokėtini kokie nors Komisiniai, jie bus išmokėti Partneriui po įprasto išmokėjimo ciklo, pasibaigus bet kokiam taikomam laikymo laikotarpiui. Jei paskyra panaikinama dėl šių Taisyklių ir sąlygų pažeidimo, Partneris turės sumokėti 125 JAV dolerių administracinį mokestį (arba lygiavertį mokestį jūsų Partnerio zonoje nurodyta valiuta).

Per tris darbo dienas nuo Partnerio paskyros panaikinimo Partneris privalo iš savo svetainės pašalinti visą „Verslas Media” reklaminę medžiagą, nuorodas, logotipus, prekių ženklus ir šūkius. Ši nuostata galioja ir po Partnerystės sutarties nutraukimo. Nutraukus šią Partnerystės sutartį, Partneris nebegalės naudoti jokių „Verslas Media” prekių ženklų, logotipų ar šūkių ir susilaikys nuo bet kokių veiksmų, galinčių tiesiogiai ar netiesiogiai neigiamai paveikti „Verslas Media” reputaciją, įvaizdį ar verslo santykius su esamais ir potencialiais klientais.

Ši Partnerio sutartis automatiškai nutraukiama, kai nutraukiama Partnerio paskyra.

10. Informacija, kuria nereikėtų dalytis be leidimo

Kiekviena šalis supranta, kad dėl šios Partnerystės sutarties ji gali turėti prieigą prie kitos šalies konfidencialios informacijos. „Konfidenciali informacija” – tai visa dokumentacija ir informacija, įskaitant metodus, algoritmus ir procesus, taip pat techninė, verslo ir rinkodaros informacija, kurią žodžiu, vizualiai ar raštu atskleidžianti šalis (toliau – atskleidžianti šalis) nurodė arba pažymėjo kaip „nuosavybės teise priklausančią”, „konfidencialią” ar panašiai, arba kurią kita šalis (toliau – gaunanti šalis) žino arba turėtų pagrįstai laikyti konfidencialia.

Laikotarpiu ir kitus penkerius (5) metus kiekviena Gaunančioji Šalis sutinka (a) griežtai saugoti atskleidžiančiosios Šalies Konfidencialią informaciją, naudodama tokį patį (bet ne mažesnį nei protingą) rūpestingumo ir apsaugos lygį, kokį ji taiko savo pačios panašaus pobūdžio Konfidencialiai informacijai; (b) nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neatskleisti ar kitaip nesuteikti trečiajai šaliai jokios Konfidencialios informaciją atskleidžiančios šalies Konfidencialios informacijos; ir (c) nenaudoti Kiekviena šalis atskleis kitos šalies Konfidencialią informaciją tik savo darbuotojams ir susijusiems asmenims, kuriems būtina ją žinoti, kad galėtų vykdyti tokios šalies pareigas pagal šią Sutartį. Be to, Gaunančiajai šaliai bus leista atskleisti Konfidencialią informaciją atskleidžiančios šalies Konfidencialią informaciją tiek, kiek tokiam atskleidimui raštu pritarė atskleidžiančioji šalis arba kiek to reikalaujama pagal įstatymą arba teismo ar panašios teisminės ar administracinės institucijos nutartį, su sąlyga, kad Gaunančioji šalis apie tokį reikalaujamą atskleidimą nedelsdama raštu informuos atskleidžiančiąją šalį ir bendradarbiaus su atskleidžiančiąja šalimi (tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymą).

Šiame skirsnyje numatyti įsipareigojimai netaikomi konfidencialiai informacijai, kuri yra: (a) viešai prieinama iki atskleidimo arba atskleidimo metu, arba vėliau tampa viešai prieinama be jokių Gaunančiosios Šalies veiksmų; arba (b) teisėtai žinoma Gaunančiajai Šaliai (išskyrus susijusią su šia Partnerių sutartimi) iki atskleidimo pagal šią Sutartį.

11. Reglamentas

Bet koks konfliktas, pretenzija ar ginčas, kylantis dėl šios Partnerių sutarties ar su ja susijęs, bus sprendžiamas pagal jūsų Partnerio paskyrą aptarnaujančios „Verslas Media” korporacijos jurisdikciją ir įstatymus.

12. Partnerių programos sąlygų pakeitimai

Bet kuriuo metu turime teisę keisti bet kurią šios Partnerių sutarties politiką ar sąlygas. Sutarties pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo „Verslas Media” interneto svetainėje. Aktualias Partnerių sutarties sąlygas visada galite rasti „Verslas Media” interneto svetainėje. Jei nesutinkate su Partnerių sutarties patikslinimais ir (arba) papildymais, per 10 darbo dienų nuo patikslinimų ir (arba) papildymų datos galite atšaukti savo paskyrą. Bet kokius šios Partnerių sutarties patikslinimus ir (arba) papildymus gali atlikti tik įgaliotas „Verslas Media” darbuotojas. Joks „Verslas Media” atstovas, darbuotojas ar subrangovas neturi teisės bet kokiu būdu keisti ar modifikuoti šios Partnerių sutarties sąlygų. Bet kurios šalies žodiniai paaiškinimai ar informacija nekeičia šios Partnerystės sutarties supratimo.

Slapukai, kaip ir visose svetainėse yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą ir stebėtume svetainės lankomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą, apsilankykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Pasidalinkite krepšeliu