Verslas Media

Paslaugų teikimo sąlygos

Tai informacija kurią teisiškai privalome pateikti savo svetainės lankytojams. Atidžiai perskaitykite šią sutartį, nes joje yra svarbios informacijos apie jūsų teises ir teisių gynimo būdus.

Taisyklės ir Sąlygos

Šiose taisyklėse ir sąlygose pateikiamos Verslas Media paslaugų pirkimo, teikimo taisyklės ir nuostatos. Taip pat interneto svetainės, esančios adresu www.verslasmedia.lt, naudojimo taisyklės ir nuostatos. Orginalas parašytas ir suprantamas Lietuvių kalba. Išverstos teisinių dokumentų versijos yra pateiktos tik kaip pagalbinė priemonė.

Jei lankotės šioje svetainėje, manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Jei nesutinkate su visomis šiame puslapyje nurodytomis sąlygomis, toliau nesinaudokite Verslas Media paslaugomis ir svetaine.

Šioms Sąlygoms ir nuostatoms, privatumo pareiškimui, pranešimui apie atsakomybės atsisakymą ir visoms Sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas”, „Jūs” ir „Jūsų” „Užsakovas” reiškia Jus, asmenį, prisijungusį prie šios svetainės ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė”, „Vykdytojas”, „Mes”, „Mes”, „Mūsų” ir „Mus” reiškia mūsų Bendrovę. „Šalis”, „Šalys” arba „Mes” reiškia Klientą ir mus. Visos sąvokos reiškia pasiūlymą, priėmimą ir apmokėjimą, būtiną mūsų pagalbos Klientui procesui pradėti tinkamiausiu būdu, siekiant aiškaus tikslo – patenkinti Kliento poreikius, susijusius su Bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, vadovaujantis Nyderlanduose galiojančiais įstatymais ir atsižvelgiant į juos. Bet koks pirmiau minėtos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaitos, daugiskaitos, didžiosios raidės ir (arba) jis (ji) ar jie yra laikomi pakeičiamais ir todėl reiškia tą patį.

Svetainės naudojimosi taisyklės ir nuostatos

Jei nenurodyta kitaip, „Verslas Media” ir (arba) jos licencijų teikėjams priklauso intelektinės nuosavybės teisės į visą „Verslasmedia” medžiagą. Visos intelektinės nuosavybės teisės yra saugomos. Galite naudotis šia „Verslasmedia” medžiaga savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Negalima:

 • Perspausdinti medžiagą iš Verslasmedia
 • Pardavinėti, nuomoti ar sublicencijuoti „Verslasmedia” medžiagą
 • Reprodukuoti, kopijuoti ar kopijuoti Verslasmedia medžiagą.
 • Perskirstyti „Verslasmedia” turinį

Kai kuriose šios svetainės dalyse naudotojams suteikiama galimybė skelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. Verslas Media nefiltruoja, neredaguoja, neskelbia ir neperžiūri komentarų prieš juos pateikiant svetainėje. Komentarai neatspindi „Verslas Media”, jos atstovų ir (arba) filialų požiūrių ir nuomonių. Komentarai atspindi juos paskelbusio asmens požiūrį ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, „Verslas Media” neatsako už Komentarus ar bet kokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, atsiradusias ir (arba) patirtas dėl bet kokio Komentarų naudojimo ir (arba) skelbimo ir (arba) pasirodymo šioje svetainėje.

„Verslas Media” pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti bet kokius komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias Taisykles ir sąlygas.

Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:

 • Jūs turite teisę skelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas ir sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, trečiosios šalies autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
 • Komentaruose nėra jokios šmeižikiškos, įžeidžiančios, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri pažeidžia privatumą.
 • Komentarai nebus naudojami prašyti ar reklamuoti verslą ar papročius arba pristatyti komercinę veiklą ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate „Verslas Media” neišimtinę licenciją naudoti, atkurti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, atkurti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Nuorodos į mūsų turinį

Toliau išvardytos organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę be išankstinio raštiško sutikimo:

 • Vyriausybinės agentūros;
 • Paieškos varikliai;
 • Naujienų organizacijos;
 • Internetinių žinynų platintojai gali pateikti nuorodas į mūsų Svetainę taip pat, kaip ir nuorodas į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių Svetaines; ir
 • Visos sistemos akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros prekybos centrus ir labdaros lėšų rinkimo grupes, kurios negali pateikti nuorodų į mūsų svetainę.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodas į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą Svetainės informaciją, jei nuoroda yra: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ir (arba) paslaugos yra remiami, patvirtinami ar patvirtinami; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitų tipų organizacijų prašymus dėl nuorodų:

 • visuotinai žinomus vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltinius;
 • dot.com bendruomenės svetainių;
 • asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
 • internetinių katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • apskaitos, teisės ir konsultacinės įmonės; ir
 • švietimo įstaigoms ir prekybos asociacijoms.

Šių organizacijų nuorodų prašymus patvirtinsime, jei taip nuspręsime: (a) dėl nuorodos mes nepasirodysime nepalankiai sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; (b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų mūsų atžvilgiu; (c) nauda, kurią mes gausime iš nuorodos matomumo, kompensuos „Verslas Media” nebuvimą; ir (d) nuoroda yra bendro pobūdžio informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; (b) klaidingai nereiškia, kad nuorodą pateikusi šalis ir jos produktai ar paslaugos yra remiami, tvirtinami ar patvirtinami; ir (c) atitinka nuorodą pateikusios šalies svetainės kontekstą.

Jei esate viena iš 2 dalyje išvardytų organizacijų ir norite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, turite mus apie tai informuoti el. paštu „Verslas Media”. Nurodykite savo vardą, pavardę, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate pateikti nuorodą į mūsų svetainę, sąrašą ir mūsų svetainės URL, į kuriuos norėtumėte pateikti nuorodą, sąrašą. Atsakymo laukite 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali pateikti hipersaitus į mūsų Svetainę taip:

 • naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
 • naudojant vienodą išteklių lokatorių, į kurį pateikiama nuoroda; arba
 • Naudojant bet kokį kitą mūsų Svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, aprašymą, kuris yra prasmingas pagal nuorodos pateikėjo svetainės turinio kontekstą ir formatą.

Nesudarius prekių ženklo licencijos sutarties, „Verslas Media” logotipo ar kito meno kūrinio neleidžiama naudoti nuorodoms.

iRėmeliai (Eng. iFrames)

Be išankstinio patvirtinimo ir raštiško leidimo negalite kurti rėmelių aplink mūsų Svetaines, kurie kaip nors pakeistų mūsų Svetainės vaizdinį pateikimą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Mes neatsakome už jokį turinį, kuris pateikiamas jūsų Svetainėje. Jūs sutinkate mus apsaugoti ir ginti nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų Interneto svetainėje. Jokioje Svetainėje neturėtų būti nuorodų, kurios gali būti interpretuojamos kaip šmeižikiškos, nepadorios ar nusikalstamos, pažeidžiančios, kitaip pažeidžiančios ar skatinančios pažeisti ar kitaip pažeisti trečiųjų šalių teises.

Jūsų privatumas

Perskaitykite privatumo politiką

Teisių išlyga

Pasiliekame teisę reikalauti, kad pašalintumėte visas nuorodas arba bet kurią konkrečią nuorodą į mūsų Svetainę. Jūs sutinkate nedelsiant pašalinti visas nuorodas į mūsų Svetainę, jei to prašoma. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti šias sąlygas ir nuorodų politiką. Nuolat siųsdami nuorodas į mūsų Svetainę, jūs sutinkate laikytis šių nuorodų teikimo sąlygų ir nuostatų.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų Svetainėje aptiksite nuorodą, kuri dėl kokių nors priežasčių yra įžeidžianti, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis ir pranešti mums. Apsvarstysime prašymus pašalinti nuorodas, tačiau neprivalome to padaryti arba atsakyti jums tiesiogiai.

Mes neužtikriname, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliks prieinama arba kad joje pateikta medžiaga bus nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes atmetame visus pareiškimus, garantijas ir sąlygas, susijusias su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Jokia šios atsakomybės atsisakymo nuostata:

 • apriboti ar panaikinti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;
 • apriboti arba panaikinti mūsų arba jūsų atsakomybę už sukčiavimą arba apgaulingą klaidinimą;
 • apriboti bet kokius mūsų ar jūsų įsipareigojimus bet kokiu būdu, kuris nėra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
 • netaikyti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima netaikyti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skirsnyje ir kitose šio atsisakymo nuo atsakomybės vietose nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: (a) taikomi atsižvelgiant į ankstesnę pastraipą; ir (b) taikomi visiems įsipareigojimams, atsirandantiems pagal atsisakymą nuo atsakomybės, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarties, delikto ir įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimo.

Kol svetainė ir joje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už jokius bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.

Paslaugų teikimo taisyklės įsigįjant internetu

1. Sutarties objektas

Vykdytojas įsipareigoja atlikti internetinės svetainės sukūrimo paslaugas, pagal pasiūlyme nustatytus tikslus, kainas bei darbų terminus.

2. Mokėjimas

Užsakovas įsipareigoja visus mokėjimus atlikti laiku, pagal Pasiūlyme pateiktą kainoraštį bei Apmokėjimo sąlygas. Mokesčiai už mėnesio paslaugas (jei tokie nurodyti) bus išrašomi kiekvieno kalendorinio mėnesio 1-ąją darbo dieną ir mokami per 5 darbo dienas. Visi mokėjimai atliekami eurais į vykdytojo nurodytą sąskaitą pateikiamą sąskaitoje faktūroje arba svetainėje atsiskaitymo puslapyje.

3. Projekto paskyrimas

Vykdytojas pasilieka teisę, jeigu reikės šiam projektui priskirti subrangovus, kad būtų užtikrintas tinkamas darbo atlikimas ir jo užbaigimas laiku.

4. Peržiūra vykdymo metu

Užsakovas gali būti apmokestintas papildomais mokesčiais, jei nuspręs keisti sutartą projekto apimtį ir tikslus, pridėti papildomus funkciuonalumus arba prašys Vykdytojo pakeisti anksčiau atsiųstą ir jau vieną kartą į svetainę įkeltą turinį.

5. Teisės ir licencijos

Vykdytojo atsakomybė už bet kokius Užsakovo tiesioginius ar netiesioginius nuostolius yra apribojama ir jokiais atvejais negali viršyti atlyginimo, kurį Užsakovas sumokėjo vykdytojui už teikiamas svetainės kūrimo paslaugas. 

Jei kuri nors šios Sutarties dalis tampa negaliojanti arba anuliuojama, likusios sutarties dalys lieka galioti.

6. Konfidencialumo susitarimas

Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu, tai apima ir patarimus, nuotraukas, vaizdo įrašus, paveikslėlius.

7. Autorių teisės ir prekių ženklai

Užsakovas besąlygiškai garantuoja, kad visi elementai, tekstai ar nuotraukos, savarankiškai pateikti Vykdytojui įtraukti į projektą, priklauso Užsakovui arba kad Užsakovas turi teisėto savininko leidimą naudoti kiekvieną iš šių elementų, ir nekenks Vykdytojui bei jo subrangovams, juos saugos ir gins nuo bet kokių pretenzijų ar ieškinių, kylančių dėl tokių pačio Užsakovo pateiktų elementų naudojimo.

8. Autorių teisės į projektą

Vykdytojas garantuoja, kad visi projekto projektavimo ir kūrimo aspektai bus atskleisti Užsakovui užbaigus projektą, o visas kodas, autorinės teisės ir nuosavybė priklausys tik Užsakovui. Vykdytojas  pasilieka teisę rodyti grafiką ir kitus dizaino elementus kaip savo darbo pavyzdžius savo portfelyje.

9. Pinigų grąžinimo politika

Jei Užsakovas sustabdo darbą ir per 4 dienas kreipiasi dėl pinigų grąžinimo, už jau atliktus darbus atsiskaitoma pagal valandinį įkainį kuris išskaičiuojamas iš pradinio mokėjimo, o likusi suma yra grąžinama Užsakovui pilnai. Jei prašymo grąžinti pinigus pateikimo metu darbų atlikta daugiau, nei numatyta pradiniame mokėjime, Užsakovas privalo sumokėti už visus atliktus darbus pagal nurodytą valandinį įkainį.

10. Garantija ir kokybės priežiūra

Sutarties pagrindu įvykdytiems Darbams Vykdytojas suteikia 3 (trijų) mėnesių kokybės garantiją, kurios metu Vykdytojas nemokamai teikia Konsultacijas vienam Užsakovo atstovui sistemos valdymo klausimais ir šalina klaidas, tokioms atsiradus. Vykdytojas neatsako už jokius defektus ar klaidas, sukeltas virusų, neteisėtų įsilaužimų, kompiuterio ar trečiųjų šalių programinės įrangos sutrikimų.  Užsakovui, savarankiškai ar pasitelkus trečiąją šalį, modifikavus svetainės programinį kodą garantinis aptarnavimas laikomas nutrauktu, bei Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti darbų priežiūrą. Tokiu atveju Vykdytojas neatsako už pasekmes, įvykusias po šių veiksmų atlikimo.

11. Asmens duomenų apsauga

Vykdytojas įsipareigoja tvarkyti jam prieinamus Užsakovo ar Užsakovo klientų asmens duomenis tik šios Sutarties vykdymo tikslais arba tik pagal Užsakovo nurodymus.

12. Kitos atsakomybės

Vykdytojas turi teisę daryti sistemos bei jos duomenų bazės atsargines kopijas bei jas saugoti nutolusiame serveryje, tačiau tai nėra Vykdytojo pareiga ar įsipareigojimas jeigu Pasiūlyme nėra įtraukta arba nėra užsakyta atitinkama papildoma paslauga.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų dėl šių taisyklų, galite susisiekti su mumis:

 

 

Slapukai, kaip ir visose svetainėse yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą ir stebėtume svetainės lankomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą, apsilankykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Pasidalinkite krepšeliu