Verslas Media

Vilkår for bruk

Dette er informasjon som vi er lovpålagt å gi til våre besøkende på nettstedet. Vennligst les denne avtalen nøye siden den inneholder viktig informasjon om dine rettigheter og rettsmidler.

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene angir vilkårene for kjøp og levering av Business Media-tjenester. Også vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet som ligger på www.verslasmedia.lt. Originalen er skrevet og forstått på litauisk. Oversatte versjoner av juridiske dokumenter er kun gitt som en veiledning.

Hvis du besøker dette nettstedet, antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden, ikke fortsett å bruke Business Media Services og Nettstedet.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen, ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: “Kunde”, “Du” og “Din” Kunde betyr personen som går inn på dette nettstedet og overholder selskapets vilkår. “Selskap”, “Utfører”, “Vi”, “Vi”, “Vår” og “Oss” betyr vårt selskap. “Part”, “Parter” eller “Vi” betyr kunden og oss. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksepten og betalingen som er nødvendig for å starte vår kundestøtteprosess på den mest hensiktsmessige måten for å møte kundens behov for levering av tjenestene spesifisert av selskapet i samsvar med og underlagt gjeldende lover i Nederland . Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller dem anses som substituerbare og har derfor samme betydning.

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet

Med mindre annet er oppgitt, eier Verslas Media og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt Verslasmedias materiale. Alle immaterielle rettigheter er beskyttet. Du kan bruke dette Verslasmedia-materialet til din egen personlige bruk underlagt begrensningene som er angitt i disse vilkårene.

Kan ikke:

 • Opptrykk materiale fra Verslasmedia
 • Selge, leie eller underlisensiere Verslasmedia-materiale
 • Reprodusere, kopiere eller kopiere Verslasmedia-materiale.
 • Omdistribuer Verslasmedia-innhold

Noen deler av dette nettstedet lar brukere legge ut og utveksle synspunkter og informasjon i visse områder av nettstedet. Business Media filtrerer, redigerer, legger ut eller vurderer kommentarer før de publiseres på nettstedet. Kommentarene gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene eller meningene til Business Media, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som la dem ut. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, skal Business Media ikke holdes ansvarlig for noen kommentarer eller noe ansvar, skade eller utgifter som påløper og/eller påløper i forbindelse med bruk og/eller publisering og/eller opptreden på nettsiden av kommentarene.

Business Media forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller i strid med disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge inn kommentarer på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
 • Kommentarer krenker ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, tredjeparts opphavsrett, patenter eller varemerker;
 • Kommentarer inneholder ikke ærekrenkende, støtende, fornærmende, uanstendig eller på annen måte ulovlig materiale som krenker personvernet ditt.
 • Kommentarer vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller fremme forretninger eller skikker eller til å presentere kommersielle eller ulovlige aktiviteter.

Du gir Business Media en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og tillate andre å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i enhver form, format eller medium.

Lenker til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten vårt skriftlige samtykke:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Distributører av nettkataloger kan gi lenker til nettstedet vårt på samme måte som lenker til nettsidene til andre børsnoterte selskaper; og
 • Alle selskaper er akkreditert av systemet, med unntak av ideelle organisasjoner, veldedige supermarkeder og veldedige pengeinnsamlingsgrupper, som ikke er i stand til å gi lenker til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan gi lenker til vår hjemmeside, publikasjoner eller annen informasjon på nettstedet hvis lenken er: (a) ikke er uredelig på noen måte; (b) antyder ikke feilaktig at den henvisende parten og dens produkter og/eller tjenester er sponset, godkjent eller godkjent; og (c) er relevant for konteksten til den henvisende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne forespørsler om referanser fra andre typer organisasjoner:

 • velkjente kilder til forbruker- og/eller forretningsinformasjon;
 • dot.com fellesskapssider;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
 • online katalog distributører;
 • Internett-portaler;
 • regnskaps-, juridiske og konsulentselskaper; og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Forespørsler om referanser fra disse organisasjonene vil bli godkjent hvis vi velger å gjøre det: (a) referansen vil ikke være til skade for oss selv eller våre akkrediterte selskaper; (b) organisasjonen har ingen negative opplysninger om oss; (c) fordelene vi vil oppnå fra synligheten til lenken vil kompensere for fraværet av Business Media; og (d) referansen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Følgende organisasjoner kan gi en lenke til hjemmesiden vår hvis lenken: (a) ikke er uredelig på noen måte; (b) antyder ikke feilaktig at den henvisende parten og dens produkter eller tjenester er sponset, godkjent eller godkjent; og (c) er relevant for konteksten til den henvisende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i seksjon 2 og ønsker å gi en lenke til nettstedet vårt, må du gi oss beskjed via e-post. e-post “Business Media”. Oppgi ditt navn, organisasjonsnavn, kontaktinformasjon, samt webadressen til nettstedet ditt, en liste over alle nettadressene du har tenkt å koble til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene våre som du ønsker å koble til. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan gi hyperkoblinger til nettstedet vårt som følger:

 • bruke vårt firmanavn; eller
 • ved å bruke den samme refererte ressurslokalisatoren; eller
 • Bruke enhver annen beskrivelse av vårt koblede nettsted som gir mening i konteksten og formatet til innholdet på det koblede nettstedet.

Bruk av Business Media-logoen eller andre kunstverk er ikke tillatt i fravær av en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke lage rammer rundt sidene våre som vil endre det visuelle utseendet eller utseendet til nettstedet vårt på noen måte.

Ansvar for innhold

Vi er ikke ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare oss mot alle krav som oppstår fra nettstedet ditt. Ingen nettsider skal inneholde lenker som kan tolkes som ærekrenkende, obskøne eller kriminelle, krenkende, på annen måte krenke eller få til å krenke eller på annen måte krenke rettighetene til tredjeparter.

Ditt personvern

Les personvernreglene

Rettighetsklausul

Vi forbeholder oss retten til å be om fjerning av alle lenker eller en hvilken som helst spesifikk lenke til nettstedet vårt. Du samtykker i å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt hvis du blir bedt om det. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og retningslinjene når som helst. Ved å sende inn lenker til nettstedet vårt på regelmessig basis, godtar du å være bundet av vilkårene og betingelsene for disse lenkene.

Fjerner lenker fra nettstedet vårt

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, kan du kontakte oss når som helst for å rapportere det til oss. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke pålagt å gjøre det eller svare deg direkte.

Vi garanterer ikke nøyaktigheten av informasjonen som er gitt på denne nettsiden, og vi garanterer heller ikke at den er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at nettstedet vil forbli tilgjengelig eller at materialet på det vil holdes oppdatert.

Ansvarsbegrensning

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver vi oss alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og din bruk av dette nettstedet. Ingen ansvarsfraskrivelse:

 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for svindel eller villedende bedrag;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt av gjeldende lov; eller
 • ikke bruk noen av våre eller dine forpliktelser som ikke gjelder under gjeldende lov.

Begrensningene og ansvarsfraskrivelsene som er angitt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) gjelder med forbehold om foregående ledd; og (b) gjelder for alle forpliktelser som oppstår som følge av et ansvarsfraskrivelse, inkludert forpliktelser som oppstår som følge av kontraktsbrudd, erstatningsansvar.

Så lenge nettsiden og informasjonen og tjenestene på den tilbys gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noe slag.

Vilkår for bruk for nettkjøp

1. Kontraktens gjenstand

Entreprenøren forplikter seg til å yte nettstedutviklingstjenester i henhold til mål, priser og arbeidsvilkår fastsatt i tilbudet.

2. Betaling

Kunden forplikter seg til å foreta alle betalinger til rett tid, i henhold til prislisten gitt i Tilbudet og Betalingsvilkårene. Gebyrer for månedlige tjenester (hvis noen) vil bli utstedt den første virkedagen i hver kalendermåned og betales innen 5 virkedager. Alle betalinger gjøres i euro til kontoen spesifisert av bobestyreren på fakturaen eller på faktureringssiden på nettstedet.

3. Utpeking av prosjektet

Entreprenøren forbeholder seg retten til om nødvendig å tildele underleverandører til dette prosjektet for å sikre forsvarlig utførelse av arbeidet og fullføring til rett tid.

4. Gjennomgå under kjøring

Oppdragsgiver kan bli belastet med tilleggsgebyrer dersom han bestemmer seg for å endre avtalt omfang og mål for prosjektet, legge til tilleggsfunksjonalitet eller be Leverandøren endre innholdet som tidligere er lastet opp og som allerede er lastet opp til nettstedet.

5. Rettigheter og lisenser

Leverandørens ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader på Kunden skal være begrenset og skal ikke i noe tilfelle overstige godtgjørelsen som Kunden har betalt til Leverandøren for levering av nettstedsutviklingstjenestene.

Hvis noen del av denne avtalen blir ugyldig eller ugyldig, vil de resterende delene av denne avtalen forbli i full kraft og virkning.

6. Konfidensialitetsavtale

Partene forplikter seg til å opprettholde konfidensialitet i sine relasjoner: ikke å avsløre til tredjeparter, skriftlig, muntlig eller på annen måte, kommersiell, faktisk, finansiell informasjon som avsløres i samarbeid under denne avtalen, inkludert råd, fotografier, videoer, bilder.

7. Opphavsrett og varemerker

Oppdragsgiver garanterer ubetinget at alle elementer, tekster eller fotografier uavhengig levert til entreprenøren for inkludering i prosjektet tilhører oppdragsgiveren eller at oppdragsgiver har tillatelse fra den rettmessige eieren til å bruke hvert av disse elementene og vil ikke skade, beskytte og forsvare Leverandøren og eventuelle krav eller krav som oppstår ved bruk av de samme elementene levert av Kunden.

8. Opphavsrett i prosjektet

Entreprenøren garanterer at alle aspekter ved utformingen og utviklingen av prosjektet vil bli avslørt til Byggherren ved fullføring av prosjektet, og at all kode, opphavsrett og eiendom utelukkende vil tilhøre Byggherren. Entreprenøren forbeholder seg retten til å vise grafikk og andre designelementer som eksempler på sitt arbeid i sin portefølje.

9. Refusjonspolicy

Dersom Kunden stanser arbeidet og søker om refusjon innen 4 dager, vil allerede utført arbeid belastes med timepris, som trekkes fra førstegangsbetalingen, og det resterende beløpet refunderes i sin helhet til Kunden. Dersom det på tidspunktet for innsendelse av kravet om refusjon er utført mer arbeid enn det som er lagt til grunn i førstegangsbetalingen, må Kunden betale for alt utført arbeid til angitt timepris.

10. Garanti og kvalitetskontroll

For Arbeidene som utføres på grunnlag av Kontrakten, skal Leverandøren gi en 3 (tre) måneders kvalitetsgaranti, hvor Leverandøren skal gi konsultasjoner til en av Kundens representanter om systemadministrasjonsspørsmål gratis og eliminere eventuelle feil ettersom de oppstå. Leverandøren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle mangler eller feil forårsaket av virus, ulovlige inntrengninger, funksjonsfeil på datamaskinen eller tredjeparts programvare. Etter at Kunden, uavhengig eller ved hjelp av en tredjepart, har endret programvarekoden til nettstedet, anses garantitjenesten som avsluttet, og Leverandøren har rett til ensidig å avslutte tilsynet med arbeidene. I dette tilfellet skal Leverandøren ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser som oppstår ved gjennomføringen av disse handlingene.

11. Beskyttelse av personopplysninger

Leverandøren forplikter seg til å behandle personopplysningene til Kunden eller Kundens kunder som er tilgjengelige for ham kun for å oppfylle denne Avtalen eller kun i samsvar med Kundens instruksjoner.

12. Andre ansvarsområder

Leverandøren har rett til å sikkerhetskopiere systemet og dets database og lagre dem på den eksterne serveren, men dette er ikke Leverandørens plikt eller plikt dersom Tilbudet ikke inkluderer eller bestiller den aktuelle tilleggstjenesten.

kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse reglene, kan du kontakte oss:

Slapukai, kaip ir visose svetainėse yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą ir stebėtume svetainės lankomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą, apsilankykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Del handlekurven din