Verslas Media

Pakalpojuma noteikumi

Šī ir informācija, kas mums saskaņā ar likumu ir jāsniedz mūsu vietnes apmeklētājiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo līgumu, jo tajā ir ietverta svarīga informācija par jūsu tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka Business Media pakalpojumu iegādes un sniegšanas noteikumus un nosacījumus. Tāpat arī tīmekļa vietnes www.verslasmedia.lt lietošanas noteikumi un nosacījumi. Oriģināls ir uzrakstīts un saprotams lietuviešu valodā. Juridisko dokumentu tulkotās versijas ir sniegtas tikai kā ceļvedis.

Ja apmeklējat šo vietni, mēs pieņemam, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat visiem šajā lapā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, neturpiniet izmantot Business Media Services un vietni.

Uz šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Paziņojumu par konfidencialitāti, atrunu un visiem līgumiem attiecas šāda terminoloģija: “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” Klients ir persona, kas piekļūst šai vietnei un ievēro Uzņēmuma noteikumus. “Uzņēmums”, “Izpildītājs”, “Mēs”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mēs” nozīmē mūsu uzņēmumu. “Puse”, “Puses” vai “Mēs” nozīmē Klientu un mūs. Visi termini nozīmē piedāvājumu, pieņemšanu un samaksu, kas nepieciešama, lai uzsāktu mūsu Klientu palīdzības procesu vispiemērotākajā veidā skaidram mērķim, lai apmierinātu Klienta vajadzības pēc Sabiedrības noteikto Pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem. Nīderlande. Jebkurš iepriekš minētās terminoloģijas vai citu vārdu lietojums vienskaitlī, daudzskaitlī, lielos burtos un/vai tajos tiek uzskatīts par aizstājamu, un tāpēc tam ir tāda pati nozīme.

Vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

Ja vien nav norādīts citādi, Verslas Media un/vai tās licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visu Verslasmedia materiālu. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat izmantot šo Verslasmedia materiālu savām personīgām vajadzībām, ievērojot šajos noteikumos noteiktos ierobežojumus.

Nevar:

 • Pārdrukāt materiālu no Verslasmedia
 • Pārdod, nomā vai apakšlicencē Verslasmedia materiālus
 • Reproducēt, kopēt vai kopēt Verslasmedia materiālu.
 • Pārdalīt Verslasmedia saturu

Dažas šīs vietnes daļas ļauj lietotājiem publicēt ziņas un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktos vietnes apgabalos. Business Media nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata komentārus pirms to ievietošanas vietnē. Komentāri ne vienmēr atspoguļo Business Media, tā aģentu un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus vai viedokļus. Komentāri atspoguļo tās personas uzskatus un viedokļus, kas tos ievietojuši. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Business Media nav atbildīgs par komentāriem vai jebkādām saistībām, bojājumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai radušies saistībā ar jebkādu komentāru izmantošanu un/vai ievietošanu un/vai parādīšanos tajā.

Business Media patur tiesības uzraudzīt visus komentārus un noņemt visus komentārus, kas var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, aizskarošiem vai pārkāpj šos noteikumus un nosacījumus.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

 • Jums ir tiesības publicēt komentārus mūsu tīmekļa vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišanas, lai to izdarītu;
 • Komentāri nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, trešo pušu autortiesības, patentus vai preču zīmes;
 • Komentāros nav ietverts neviens apmelojošs, aizskarošs, aizvainojošs, neķītrs vai citādi nelikumīgs materiāls, kas pārkāpj jūsu privātumu.
 • Komentāri netiks izmantoti, lai aicinātu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai muitu, vai lai atspoguļotu komerciālas vai nelikumīgas darbības.

Jūs piešķirat uzņēmumam Business Media neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un atļaut citiem izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus jūsu komentārus jebkurā formā, formātā vai vidē.

Saites uz mūsu saturu

Tālāk norādītās organizācijas var izveidot saites uz mūsu vietni bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas:

 • Valdības aģentūras;
 • Meklētājprogrammas;
 • Ziņu organizācijas;
 • Tiešsaistes direktoriju izplatītāji var nodrošināt saites uz mūsu vietni tādā pašā veidā kā saites uz citu biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu vietnēm; un
 • Sistēmā ir akreditēti visi uzņēmumi, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības lielveikalus un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kas nevar nodrošināt saites uz mūsu vietni.

Šīs organizācijas var nodrošināt saites uz mūsu mājaslapu, publikācijām vai citu informāciju Vietnē, ja saite ir: a) nekādā veidā nav krāpniecisks; (b) nepatiesi nenorāda, ka iesniedzēja puse un tās produkti un/vai pakalpojumi tiek sponsorēti, atbalstīti vai apstiprināti; un (c) attiecas uz atsauces puses tīmekļa vietnes kontekstu.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt cita veida organizāciju atsauču pieprasījumus:

 • labi zināmi patērētāju un/vai biznesa informācijas avoti;
 • dot.com kopienas vietnes;
 • asociācijas vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas;
 • tiešsaistes katalogu izplatītāji;
 • interneta portāli;
 • grāmatvedības, juridisko un konsultāciju uzņēmumi; un
 • izglītības iestādēm un arodbiedrībām.

Mēs apstiprināsim atsauču pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolemsim to darīt: (a) atsauce nekaitēs mums vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem; (b) organizācijai nav negatīvu ierakstu par mums; (c) ieguvumi, ko gūsim no saites redzamības, kompensēs Business Media neesamību; un d) atsauce attiecas uz vispārīgu informāciju par resursiem.

Tālāk norādītās organizācijas var nodrošināt saiti uz mūsu mājaslapu, ja saite: a) nekādā veidā nav krāpniecisks; (b) nepatiesi nenorāda, ka iesniedzēja puse un tās produkti vai pakalpojumi tiek sponsorēti, atbalstīti vai apstiprināti; un (c) attiecas uz atsauces puses tīmekļa vietnes kontekstu.

Ja esat viena no organizācijām, kas uzskaitītas 2. sadaļā un vēlaties sniegt saiti uz mūsu vietni, jums par to ir jāinformē pa e-pastu. e-pasts “Biznesa mediji”. Norādiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas tīmekļa vietnes URL, visu to vietrāžu URL sarakstu, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, un to mūsu vietnes URL sarakstu, uz kuru vēlaties izveidot saiti. saite. Gaidiet atbildi 2-3 nedēļas.

Apstiprinātās organizācijas var nodrošināt hipersaites uz mūsu vietni šādi:

 • izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; vai
 • izmantojot to pašu atsauces resursu lokatoru; vai
 • Izmantojot jebkuru citu mūsu saistītās vietnes aprakstu, kas atbilst saistītās vietnes satura kontekstam un formātam.

Biznesa mediju logotipa vai cita mākslas darba izmantošana nav atļauta, ja nav noslēgts preču zīmes licences līgums.

iFrames

Bez iepriekšējas apstiprināšanas un rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat ap mūsu Vietnēm izveidot rāmjus, kas jebkādā veidā mainītu mūsu Vietnes vizuālo izskatu vai izskatu.

Atbildība par saturu

Mēs neesam atbildīgi par saturu, kas tiek rādīts jūsu vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām prasībām, kas izriet no jūsu vietnes. Nevienā vietnē nedrīkst būt saites, kuras var interpretēt kā apmelojošas, neķītras vai noziedzīgas, kas pārkāpj, citādi pārkāpj vai mudina pārkāpt vai citādi pārkāpt trešo personu tiesības.

Jūsu privātums

Izlasiet privātuma politiku

Tiesību klauzula

Mēs paturam tiesības pieprasīt noņemt visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu vietni. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu vietni, ja tas tiek pieprasīts. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un atsauces politiku. Regulāri iesniedzot saites uz mūsu vietni, jūs piekrītat ievērot šo saišu noteikumus un nosacījumus.

Saišu noņemšana no mūsu vietnes

Ja mūsu vietnē atrodat saiti, kas kāda iemesla dēļ ir aizskaroša, varat jebkurā laikā sazināties ar mums, lai ziņotu par to. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt saites, taču mums tas nav jādara vai jāatbild tieši jums.

Mēs negarantējam šajā tīmekļa vietnē sniegtās informācijas precizitāti, kā arī negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti; mēs arī neapsolām nodrošināt, ka Vietne būs pieejama vai tajā esošie materiāli tiks atjaunināti.

Atbildības ierobežojums

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs atsakāmies no jebkādiem apgalvojumiem, garantijām un nosacījumiem, kas saistīti ar mūsu vietni un šīs vietnes lietošanu. Nav atrunas:

 • ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
 • ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai maldinošu maldināšanu;
 • ierobežot kādu no mūsu vai jūsu saistībām jebkādā veidā, ko neatļauj piemērojamie tiesību akti; vai
 • nepiemēro nevienu no mūsu vai jūsu saistībām, kas nav piemērojamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Šajā sadaļā un citur šajā atrunā noteiktie atbildības ierobežojumi un atrunas: a) piemēro saskaņā ar iepriekšējo daļu; un b) attiecas uz visām saistībām, kas izriet no atbildības atteikšanās, tostarp saistībām, kas izriet no līguma pārkāpuma, deliktiem un deliktiem.

Kamēr vietne un tajā esošā informācija un pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.

Pakalpojuma noteikumi pirkumiem tiešsaistē

1. Līguma priekšmets

Izpildītājs apņemas sniegt mājas lapas izstrādes pakalpojumus atbilstoši piedāvājumā noteiktajiem mērķiem, cenām un darbu izpildes termiņiem.

2. Maksājums

Klients apņemas visus maksājumus veikt laikā, saskaņā ar Piedāvājumā un Apmaksas noteikumos paredzēto cenrādi. Maksa par ikmēneša pakalpojumiem (ja tāda ir) tiks izrakstīta katra kalendārā mēneša 1. darbadienā un tiks samaksāta 5 darba dienu laikā. Visi maksājumi tiek veikti eiro kontā, kuru izpildītājs ir norādījis rēķinā vai mājaslapas norēķinu lapā.

3. Projekta apzīmējums

Izpildītājs patur tiesības, ja nepieciešams, šim projektam norīkot apakšuzņēmējus, lai nodrošinātu pareizu darbu izpildi un to pabeigšanu laikā.

4. Pārskatīšana izpildlaikā

Pasūtītājam var tikt piemērota papildu maksa, ja viņš nolemj mainīt saskaņoto projekta apjomu un mērķus, pievienot papildu funkcionalitāti vai lūgt Izpildītājam mainīt iepriekš augšupielādēto un jau augšupielādēto saturu vietnē.

5. Tiesības un licences

Izpildītāja atbildība par jebkādiem tiešiem vai netiešiem Pasūtītāja zaudējumiem ir ierobežota un nekādā gadījumā nepārsniedz atlīdzību, ko Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par vietnes izstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Ja kāda no šī Līguma daļām kļūst nederīga vai spēkā neesoša, pārējās šī Līguma daļas paliks pilnā spēkā un spēkā.

6. Konfidencialitātes līgums

Puses apņemas savās attiecībās ievērot konfidencialitāti: neizpaust trešajām personām rakstiski, mutiski vai citādi jebkādu komerciālu, faktisku, finansiālu informāciju, kas atklāta sadarbībā saskaņā ar šo Līgumu, tai skaitā padomus, fotogrāfijas, video, attēlus.

7. Autortiesības un preču zīmes

Pasūtītājs bez ierunām garantē, ka visi elementi, teksti vai fotogrāfijas, kas neatkarīgi nodoti Izpildītājam iekļaušanai projektā, pieder Pasūtītājam vai ka Klientam ir likumīgā īpašnieka atļauja izmantot katru no šiem elementiem, un tie nekaitēs, neaizsargās un neaizstāvēs. Izpildītājam un jebkādām pretenzijām vai pretenzijām, kas izriet no to pašu Pasūtītāja nodrošināto elementu izmantošanas.

8. Autortiesības projektā

Izpildītājs garantē, ka visi projekta izstrādes un izstrādes aspekti tiks atklāti Pasūtītājam pēc projekta pabeigšanas un ka visi kodi, autortiesības un īpašums piederēs tikai un vienīgi Pasūtītājam. Izpildītājs patur tiesības savā portfolio kā sava darba piemērus attēlot grafiku un citus dizaina elementus.

9. Atmaksas politika

Ja Pasūtītājs aptur darbu un piesakās uz naudas atmaksu 4 dienu laikā, par jau veiktajiem darbiem tiks piemērota stundas likme, kas tiks ieturēta no sākotnējās iemaksas, bet atlikusī summa tiks atmaksāta Pasūtītājam pilnā apmērā. Ja naudas atmaksas pieprasījuma iesniegšanas brīdī ir veikts vairāk darbu, nekā paredzēts sākotnējā maksājumā, Pasūtītājam ir jāmaksā par visu veikto darbu pēc noteiktās stundas tarifa likmes.

10. Garantija un kvalitātes kontrole

Uz Līguma pamata veiktajiem Darbiem Izpildītājs nodrošina 3 (trīs) mēnešu kvalitātes garantiju, kuras laikā Izpildītājs vienam no Pasūtītāja pārstāvjiem bez maksas sniedz Konsultācijas sistēmas vadības jautājumos un novērš visas kļūdas, jo tās rodas. Izpildītājs nav atbildīgs par defektiem vai kļūdām, ko izraisījuši vīrusi, nelikumīga ielaušanās, datora vai trešās puses programmatūras darbības traucējumi. Pēc tam, kad Pasūtītājs patstāvīgi vai ar trešās personas palīdzību veic vietnes programmatūras koda izmaiņas, garantijas serviss tiek uzskatīts par izbeigtu, un Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt darbu uzraudzību. Šajā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par sekām, kas izriet no šo darbību veikšanas.

11. Personas datu aizsardzība

Izpildītājs apņemas apstrādāt viņam pieejamos Pasūtītāja vai Pasūtītāja klientu personas datus tikai šī Līguma izpildes nolūkos vai tikai saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

12. Citi pienākumi

Izpildītājam ir tiesības izveidot sistēmas un tās datu bāzes dublējumus un glabāt tos attālajā serverī, taču tas nav Izpildītāja pienākums vai pienākums, ja Piedāvājumā nav iekļauts vai pasūtīts attiecīgais papildu pakalpojums.

Sazinies ar mums

Ja jums ir jautājumi par šiem noteikumiem, varat sazināties ar mums:

Slapukai, kaip ir visose svetainėse yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą ir stebėtume svetainės lankomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą, apsilankykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Pasidalinkite krepšeliu