Verslas Media

Kasutustingimused

See on teave, mida oleme seadusega kohustatud oma saidi külastajatele esitama. Lugege käesolev leping hoolikalt läbi, kuna see sisaldab olulist teavet teie õiguste ja õiguskaitsevahendite kohta.

Tingimused

Käesolevad tingimused sätestavad Ärimeedia teenuste ostmise ja osutamise tingimused. Samuti aadressil www.verslasmedia.lt asuva veebisaidi kasutustingimused. Originaal on kirjutatud ja arusaadav leedu keeles. Juriidiliste dokumentide tõlgitud versioonid on esitatud ainult juhendina.

Kui külastate seda saiti, eeldame, et nõustute nende tingimustega. Kui te ei nõustu kõigi sellel lehel esitatud tingimustega, ärge jätkake ärimeediateenuste ja veebisaidi kasutamist.

Nende tingimuste, privaatsusavalduse, lahtiütlemise ja kõigi lepingute kohta kehtib järgmine terminoloogia: “Klient”, “Teie” ja “Teie” Klient tähendab isikut, kes külastab seda saiti ja järgib ettevõtte tingimusi. “Ettevõte”, “Teostaja”, “Meie”, “Meie”, “Meie” ja “Meie” tähendavad meie ettevõtet. „Pool“, „Pooled“ või „Meie“ tähendab Klienti ja meid. Kõik tingimused tähendavad pakkumist, vastuvõtmist ja maksmist, mis on vajalik meie kliendiabi protsessi algatamiseks kõige sobivamal viisil, et rahuldada Kliendi vajadusi Ettevõtte poolt määratud Teenuste osutamiseks kooskõlas kehtivate seadustega ja nende alusel. Madalmaad. Ülaltoodud terminoloogia või muude sõnade kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja/või nendes loetakse asendatavaks ja seetõttu on sellel sama tähendus.

Veebilehe kasutustingimused

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad Verslas Mediale ja/või selle litsentsiandjatele kogu Verslasmedia materjali intellektuaalomandi õigused. Kõik intellektuaalomandi õigused on kaitstud. Võite seda Verslasmedia materjali kasutada isiklikuks tarbeks vastavalt nendes tingimustes sätestatud piirangutele.

Ei saa:

 • Verslasmedia materjali kordustrükk
 • Müüge, rentige või all-litsentsige Verslasmedia materjale
 • Verslasmedia materjali reprodutseerimine, kopeerimine või kopeerimine.
 • Verslasmedia sisu levitamine

Mõned selle saidi osad võimaldavad kasutajatel postitada ja vahetada arvamusi ja teavet saidi teatud piirkondades. Business Media ei filtreeri, ei muuda, postita ega vaata kommentaare enne nende veebisaidile postitamist. Kommentaarid ei pruugi kajastada Business Media, selle agentide ja/või sidusettevõtete seisukohti või arvamusi. Kommentaarid kajastavad nende postitaja seisukohti ja arvamusi. Ärimeedia ei vastuta kohaldatava seadusega lubatud täies ulatuses Kommentaaride ega mis tahes vastutuse, kahju või kulude eest, mis on tekkinud ja/või tekkinud seoses kommentaaride mis tahes kasutamise ja/või postitamisega ja/või ilmumisega veebisaidil.

Business Media jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida võidakse pidada sobimatuteks, solvavateks või käesolevaid tingimusi rikkuvateks.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada meie veebisaidile kommentaare ning teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kolmandate isikute autoriõigusi, patente või kaubamärke;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, solvavat, nilbet või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis rikub teie privaatsust.
 • Kommentaare ei kasutata äri või tavade õhutamiseks ega edendamiseks ega kaubandusliku või ebaseadusliku tegevuse tutvustamiseks.

Annate ettevõttele Business Media mitteainulitsentsi kasutada, reprodutseerida, redigeerida ja lubada teistel kasutada, reprodutseerida ja redigeerida mis tahes oma kommentaare mis tahes kujul, vormingus või meediumis.

Lingid meie sisule

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusagentuurid;
 • Otsingumootorid;
 • Uudisteorganisatsioonid;
 • Veebikataloogide levitajad võivad pakkuda linke meie veebisaidile samal viisil kui linke teiste börsil noteeritud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Kõik ettevõtted on süsteemi poolt akrediteeritud, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevuslikud supermarketid ja heategevuslikud rahakogumisrühmad, kes ei saa meie veebisaidile linke pakkuda.

Need organisatsioonid võivad saidil pakkuda linke meie kodulehele, väljaannetele või muule teabele, kui link on: a) ei ole mingil viisil petturlik; (b) ei anna ekslikult mõista, et viitavat osapoolt ja tema tooteid ja/või teenuseid sponsoreeritakse, toetatakse või heaks kiidetakse; ja (c) on asjakohane viitava osapoole veebisaidi konteksti.

Võime kaaluda ja heaks kiita muud tüüpi organisatsioonide viitetaotlused:

 • tuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioonid esindavad rühmad;
 • Interneti-kataloogi turustajad;
 • Interneti-portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad; ja
 • õppeasutused ja ametiühingud.

Kiidame heaks nende organisatsioonide viitetaotlused, kui otsustame seda teha: (a) viide ei kahjusta meid ega meie akrediteeritud ettevõtteid; (b) organisatsioonil ei ole meie kohta negatiivseid andmeid; (c) kasu, mida saame lingi nähtavusest, kompenseerib ärimeedia puudumise; ja d) viide on üldise ressursside teabe kontekstis.

Järgmised organisatsioonid võivad anda lingi meie kodulehele, kui link on olemas: a) ei ole mingil viisil petturlik; (b) ei anna ekslikult mõista, et viitavat osapoolt ja tema tooteid või teenuseid sponsoreeritakse, toetatakse või heaks kiidetakse; ja (c) on asjakohane viitava osapoole veebisaidi konteksti.

Kui olete üks jaotises 2 loetletud organisatsioonidest ja soovite anda linki meie veebisaidile, peate sellest meile e-posti teel teada andma. e-kiri “Ärimeedia”. Esitage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktteave, samuti oma veebisaidi URL, kõigi URL-ide loend, millelt kavatsete linkida meie veebisaidile, ja meie veebisaidi URL-ide loend, millele soovite linkida. link. Oodake vastust 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie saidile pakkuda hüperlinke järgmiselt:

 • kasutades meie ettevõtte nime; või
 • kasutades sama viidatud ressursside lokaatorit; või
 • Kasutades mis tahes muud meie lingitud saidi kirjeldust, mis on lingitud saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

Ärimeedia logo või muu kunstiteose kasutamine kaubamärgilitsentsi lepingu puudumisel ei ole lubatud.

iFrames

Ilma eelneva loata ja kirjaliku loata ei tohi te meie saitide ümber luua raame, mis muudaksid mingil viisil meie saidi visuaalset välimust või välimust.

Vastutus sisu eest

Me ei vastuta teie saidil kuvatava sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidilt tulenevate nõuete eest. Ükski veebisait ei tohi sisaldada linke, mida võib tõlgendada laimavate, nilbete või kuritegelikena, mis rikuvad, muul viisil rikuvad või ajendavad rikkuma või muul viisil rikkuma kolmandate isikute õigusi.

Teie privaatsus

Lugege privaatsuspoliitikat

Õiguste klausel

Jätame endale õiguse taotleda kõigi linkide või konkreetsete linkide eemaldamist meie saidile. Nõustute nõudmisel viivitamatult kõik meie saidile viivad lingid eemaldama. Samuti jätame endale õiguse neid tingimusi ja viitepoliitikat igal ajal muuta. Esitades regulaarselt meie saidile linke, nõustute järgima nende linkide tingimusi.

Linkide eemaldamine meie saidilt

Kui leiate meie saidilt lingi, mis on mingil põhjusel solvav, võite meiega igal ajal ühendust võtta ja sellest meile teatada. Vaatame linkide eemaldamise taotlusi läbi, kuid me ei pea seda tegema ega teile otse vastama.

Me ei garanteeri sellel veebisaidil esitatud teabe täpsust ega ka selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et sait jääb kättesaadavaks või et sellel olevad materjalid on ajakohastatud.

Vastutuse piirang

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses loobume kõigist meie saidi ja selle saidi kasutamisega seotud kinnitustest, garantiidest ja tingimustest. Ei mingit lahtiütlemist:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuse korral;
 • piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petliku pettuse eest;
 • piirata meie või teie kohustusi mis tahes viisil, mis ei ole kohaldatava õigusega lubatud; või
 • ärge rakendage ühtegi meie või teie kohustust, mis ei ole kohaldatava õiguse alusel kohaldatav.

Selles jaotises ja mujal selles vastutusest loobumises sätestatud piirangud ja lahtiütlemised: a) kohaldatakse vastavalt eelmisele lõigule; ja b) kohaldatakse kõikide kohustuste suhtes, mis tulenevad vastutusest loobumisest, sealhulgas kohustuste suhtes, mis tulenevad lepingu rikkumisest, deliktist ja deliktist.

Kuni veebisaiti ja sellel sisalduvat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mistahes kahju või kahju eest.

Interneti-ostude teenusetingimused

1. Lepingu objekt

Täitja kohustub osutama veebilehe arendusteenust vastavalt pakkumises toodud eesmärkidele, hindadele ja töötingimustele.

2. Makse

Klient kohustub tasuma kõik maksed õigeaegselt, vastavalt Pakkumises ja Maksetingimustes toodud hinnakirjale. Kuuteenuste tasud (olemasolul) väljastatakse iga kalendrikuu 1. tööpäeval ja tasutakse 5 tööpäeva jooksul. Kõik maksed tehakse eurodes kontole, mille täitja on arvel või kodulehel arvelduslehel märgitud.

3. Projekti määramine

Töövõtja jätab endale õiguse vajadusel määrata käesolevale projektile alltöövõtjaid, et tagada tööde nõuetekohane teostamine ja õigeaegne valmimine.

4. Ülevaatus käitusajal

Tellijalt võidakse nõuda lisatasusid, kui ta otsustab muuta projekti kokkulepitud ulatust ja eesmärke, lisada täiendavaid funktsionaalsusi või paluda Täitjal muuta veebilehele varem üles ja juba üles laaditud sisu.

5. Õigused ja litsentsid

Töövõtja vastutus Tellija otseste või kaudsete kahjude eest on piiratud ega ületa mingil juhul Tellija poolt Töövõtjale veebilehe arendusteenuste osutamise eest makstavat tasu.

Kui mõni selle lepingu osa muutub kehtetuks või kehtetuks, jäävad selle lepingu ülejäänud osad täies mahus kehtima.

6. Konfidentsiaalsusleping

Pooled kohustuvad hoidma oma suhetes konfidentsiaalsust: mitte avaldama kolmandatele isikutele kirjalikult, suuliselt ega muul viisil käesoleva lepingu alusel koostöös avaldatud ärilist, faktilist, finantsteavet, sealhulgas nõuandeid, fotosid, videoid, pilte.

7. Autoriõigused ja kaubamärgid

Klient garanteerib tingimusteta, et kõik elemendid, tekstid või fotod, mis on iseseisvalt töövõtjale projekti lisamiseks edastatud, kuuluvad Kliendile või et Kliendil on õigustatud omaniku luba kasutada kõiki neid elemente ning nad ei kahjusta, kaitse ega kaitse. Töövõtja ja mis tahes nõuded või nõuded, mis tulenevad Tellija poolt pakutavate samade elementide kasutamisest.

8. Autoriõigus projektis

Töövõtja tagab, et kõik projekti kavandamise ja arendamise aspektid avalikustatakse Tellijale pärast projekti valmimist ning kogu kood, autoriõigused ja vara kuuluvad ainult Tellijale. Töövõtja jätab endale õiguse kuvada oma portfellis oma töö näidetena graafikat ja muid kujunduselemente.

9. Tagasimaksepoliitika

Kui Tellija peatab töö ja taotleb raha tagastamist 4 päeva jooksul, arvestatakse juba tehtud töö eest tunnitasu, mis arvatakse maha esmasest maksest ning ülejäänud summa tagastatakse Tellijale täies ulatuses. Kui raha tagastamise taotluse esitamise hetkel on tehtud rohkem töid, kui esialgses makses ette nähtud, tuleb Tellijal tasuda kõigi tehtud tööde eest kindlaksmääratud tunnitasuga.

10. Garantii ja kvaliteedikontroll

Lepingu alusel tehtud Töödele annab Teostaja 3 (kolme)kuulise kvaliteedigarantii, mille jooksul annab Täitja ühele Tellija esindajatest tasuta Konsultatsioone süsteemihalduse küsimustes ning kõrvaldab tekkinud vead, kuna need tekkida. Töövõtja ei vastuta vigade või vigade eest, mis on põhjustatud viirustest, ebaseaduslikust sissetungist, arvuti või kolmanda osapoole tarkvara talitlushäiretest. Pärast Tellija poolt iseseisvalt või kolmanda isiku abiga veebilehe tarkvarakoodi muutmist loetakse garantiiteenus lõppenuks ning Teostajal on õigus tööde järelevalve ühepoolselt lõpetada. Sel juhul ei vastuta Täitja nende toimingute tegemisest tulenevate tagajärgede eest.

11. Isikuandmete kaitse

Täitja kohustub töötlema tema käsutuses olevaid Tellija või Kliendi klientide isikuandmeid ainult käesoleva lepingu täitmise eesmärgil või ainult vastavalt Tellija juhistele.

12. Muud kohustused

Töövõtjal on õigus teha süsteemist ja selle andmebaasist varukoopiaid ning salvestada need kaugserveris, kuid see ei ole Täitja kohustus ega kohustus, kui Pakkumine ei sisalda või ei telli vastavat lisateenust.

võta meiega ühendust

Kui teil on nende reeglite kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta:

Slapukai, kaip ir visose svetainėse yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą ir stebėtume svetainės lankomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą, apsilankykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Pasidalinkite krepšeliu