Verslas Media

Servicevilkår

Dette er information, som vi er juridisk forpligtet til at give til besøgende på vores websted. Læs venligst denne aftale omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger om dine rettigheder og retsmidler.

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser angiver vilkår og betingelser for køb og levering af Business Media-tjenester. Også vilkår og betingelser for brug af webstedet, der er placeret på www.verslasmedia.lt. Originalen er skrevet og forstået på litauisk. Oversatte versioner af juridiske dokumenter er kun vejledende.

Hvis du besøger denne side, antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er angivet på denne side, skal du ikke fortsætte med at bruge Business Media Services og webstedet.

Følgende terminologi gælder for disse vilkår og betingelser, fortrolighedserklæringen, ansvarsfraskrivelsen og alle aftaler: “Kunde”, “Du” og “Din” kunde betyder den person, der tilgår denne side og overholder virksomhedens vilkår. “Virksomhed”, “Executor”, “Vi”, “Vi”, “Vores” og “Os” betyder vores virksomhed. “Part”, “Parter” eller “Vi” betyder Kunden og os. Alle vilkår betyder tilbuddet, accepten og betalingen, der er nødvendig for at igangsætte vores kundeserviceproces på den mest passende måde med det klare formål at imødekomme kundens behov for levering af de tjenester, som virksomheden har specificeret i overensstemmelse med og underlagt gældende love i Holland. Enhver brug af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, store bogstaver og/eller dem betragtes som substituerbare og har derfor samme betydning.

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Medmindre andet er angivet, ejer Verslas Media og/eller dets licensgivere de intellektuelle ejendomsrettigheder til alt Verslasmedias materiale. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder er beskyttet. Du må bruge dette Verslasmedia-materiale til din egen personlige brug med forbehold af de begrænsninger, der er angivet i disse vilkår.

Kan ikke:

 • Gentryk materiale fra Verslasmedia
 • Sælg, leje eller underlicenser Verslasmedia-materiale
 • Gengive, kopiere eller kopiere Verslasmedia-materiale.
 • Videredistribuer Verslasmedia-indhold

Nogle dele af dette websted giver brugere mulighed for at skrive og udveksle synspunkter og information i visse områder af webstedet. Business Media filtrerer, redigerer, poster eller anmelder kommentarer, før de lægges på hjemmesiden. Kommentarerne afspejler ikke nødvendigvis synspunkter eller meninger fra Business Media, dets agenter og/eller tilknyttede selskaber. Kommentarer afspejler synspunkter og meninger fra den person, der har lagt dem op. I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning, er Business Media ikke ansvarlig for nogen kommentarer eller nogen form for ansvar, skade eller udgift, der er opstået og/eller pådraget i forbindelse med enhver brug og/eller opslag og/eller fremkomst på hjemmesiden af kommentarerne.

Business Media forbeholder sig retten til at overvåge alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer, der kan anses for at være upassende, stødende eller i strid med disse vilkår og betingelser.

Du garanterer og repræsenterer, at:

 • Du har ret til at skrive kommentarer på vores hjemmeside og har alle nødvendige licenser og samtykker til at gøre det;
 • Kommentarer krænker ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, tredjeparts ophavsrettigheder, patenter eller varemærker;
 • Kommentarer indeholder ikke noget ærekrænkende, stødende, fornærmende, obskønt eller på anden måde ulovligt materiale, der krænker dit privatliv.
 • Kommentarer vil ikke blive brugt til at anmode om eller fremme forretning eller skikke eller til at præsentere kommercielle eller ulovlige aktiviteter.

Du giver Business Media en ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere, redigere og tillade andre at bruge, reproducere og redigere enhver af dine kommentarer i enhver form, format eller medie.

Links til vores indhold

Følgende organisationer kan linke til vores hjemmeside uden vores forudgående skriftlige samtykke:

 • Regerings kontorer;
 • Søgemaskiner;
 • Nyhedsorganisationer;
 • Distributører af online kataloger kan give links til vores websted på samme måde som links til websteder for andre børsnoterede virksomheder; og
 • Alle virksomheder er akkrediteret af systemet, med undtagelse af non-profit organisationer, velgørende supermarkeder og velgørende fundraising-grupper, som ikke er i stand til at give links til vores hjemmeside.

Disse organisationer kan give links til vores hjemmeside, publikationer eller anden information på webstedet, hvis linket er: (a) ikke er svigagtig på nogen måde; (b) ikke fejlagtigt antyder, at den henvisende part og dens produkter og/eller tjenester er sponsoreret, godkendt eller godkendt; og (c) er relevant for konteksten af den henvisende parts websted.

Vi kan overveje og godkende anmodninger om referencer fra andre typer organisationer:

 • velkendte kilder til forbruger- og/eller forretningsinformation;
 • dot.com-fællesskabswebsteder;
 • foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørende organisationer;
 • onlinekatalogdistributører;
 • internetportaler;
 • regnskabs-, juridiske og konsulentvirksomheder; og
 • uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger.

Anmodninger om referencer fra disse organisationer vil blive godkendt, hvis vi vælger at gøre det: (a) henvisningen vil ikke være til skade for os selv eller vores akkrediterede virksomheder; (b) organisationen har ingen negative optegnelser om os; (c) de fordele, vi opnår ved linkets synlighed, vil kompensere for fraværet af Business Media; og (d) referencen er i sammenhæng med generel ressourceinformation.

Følgende organisationer kan give et link til vores hjemmeside, hvis linket: (a) ikke er svigagtig på nogen måde; (b) ikke fejlagtigt antyder, at den henvisende part og dens produkter eller tjenester er sponsoreret, godkendt eller godkendt; og (c) er relevant for konteksten af den henvisende parts websted.

Hvis du er en af de organisationer, der er anført i afsnit 2 og gerne vil give et link til vores hjemmeside, skal du give os besked via e-mail. e-mail “Business Media”. Angiv dit navn, organisationsnavn, kontaktoplysninger samt URL’en på din hjemmeside, en liste over alle de URL’er, hvorfra du har til hensigt at linke til vores hjemmeside, og en liste over URL’erne på vores hjemmeside, som du gerne vil link. Vent 2-3 uger på svar.

Godkendte organisationer kan levere hyperlinks til vores websted som følger:

 • ved at bruge vores firmanavn; eller
 • ved at bruge den samme refererede ressourcelocator; eller
 • Brug af enhver anden beskrivelse af vores linkede side, der giver mening i sammenhængen og formatet af indholdet på det linkede site.

Brugen af Business Media-logoet eller andet kunstværk er ikke tilladt i mangel af en varemærkelicensaftale.

iFrames

Uden forudgående godkendelse og skriftlig tilladelse må du ikke oprette rammer omkring vores websteder, der på nogen måde vil ændre det visuelle udseende eller udseendet af vores websted.

Ansvar for indhold

Vi er ikke ansvarlige for noget indhold, der vises på dit websted. Du accepterer at beskytte og forsvare os mod alle krav, der opstår fra din hjemmeside. Intet websted bør indeholde links, der kan opfattes som ærekrænkende, obskønt eller kriminelt, krænkende, på anden måde krænkende eller tilskynde til at krænke eller på anden måde krænke tredjeparters rettigheder.

Dit privatliv

Læs privatlivspolitikken

Rettighedsklausul

Vi forbeholder os retten til at anmode om fjernelse af alle links eller ethvert specifikt link til vores websted. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores websted, hvis du bliver bedt om det. Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og referencepolitik til enhver tid. Ved at indsende links til vores websted på regelmæssig basis, accepterer du at være bundet af vilkårene og betingelserne for disse links.

Fjernelse af links fra vores side

Hvis du finder et link på vores websted, der er stødende af en eller anden grund, kan du til enhver tid kontakte os for at rapportere det til os. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men vi er ikke forpligtet til at gøre det eller svare direkte til dig.

Vi garanterer ikke for nøjagtigheden af oplysningerne på denne hjemmeside, og vi garanterer heller ikke for deres fuldstændighed eller nøjagtighed; Vi lover heller ikke at sikre, at webstedet forbliver tilgængeligt, eller at materialet på det vil blive holdt ajour.

Ansvarsbegrænsning

I det fulde omfang tilladt af gældende lovgivning fraskriver vi os alle repræsentationer, garantier og betingelser i forbindelse med vores websted og din brug af dette websted. Ingen ansvarsfraskrivelse:

 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for dødsfald eller personskade;
 • begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for bedrageri eller vildledende bedrag;
 • begrænse enhver af vores eller dine forpligtelser på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller
 • ikke anvende nogen af vores eller dine forpligtelser, som ikke er gældende i henhold til gældende lovgivning.

De begrænsninger og ansvarsfraskrivelser, der er angivet i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: a) gælder med forbehold af det foregående afsnit; og (b) gælder for alle forpligtelser, der opstår som følge af et ansvarsfrafald, herunder forpligtelser, der opstår som følge af kontraktbrud, tort og delict.

Så længe hjemmesiden og informationen og tjenesterne på den leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

Servicevilkår for onlinekøb

1. Kontraktens genstand

Entreprenøren forpligter sig til at levere hjemmesideudviklingsydelser i overensstemmelse med de i udbuddet fastsatte mål, priser og arbejdsvilkår.

2. Betaling

Kunden forpligter sig til at foretage alle betalinger rettidigt i overensstemmelse med prislisten angivet i Tilbuddet og Betalingsbetingelserne. Gebyrer for månedlige tjenester (hvis nogen) vil blive udstedt den 1. hverdag i hver kalendermåned og betales inden for 5 hverdage. Alle betalinger foretages i euro til den konto, der er angivet af bobestyreren på fakturaen eller på faktureringssiden på hjemmesiden.

3. Udpegning af projektet

Entreprenøren forbeholder sig ret til om nødvendigt at anvise underleverandører til dette projekt for at sikre en korrekt udførelse af arbejdet og dets færdiggørelse til tiden.

4. Gennemgå ved kørsel

Bygherren kan blive pålagt yderligere gebyrer, hvis han beslutter sig for at ændre det aftalte omfang og mål for projektet, tilføje yderligere funktionaliteter eller bede Entreprenøren om at ændre det indhold, der tidligere er uploadet og allerede uploadet til hjemmesiden.

5. Rettigheder og licenser

Entreprenørens ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader på Kunden er begrænset og må i intet tilfælde overstige det vederlag, som Kunden har betalt til Leverandøren for leveringen af webstedsudviklingstjenesterne.

Hvis en del af denne aftale bliver ugyldig eller ugyldig, forbliver de resterende dele af denne aftale i fuld kraft og virkning.

6. Fortrolighedsaftale

Parterne forpligter sig til at opretholde fortrolighed i deres relationer: ikke at videregive til tredjeparter, skriftligt, mundtligt eller på anden måde, nogen kommerciel, faktuel, finansiel information, der afsløres i samarbejde under denne aftale, herunder rådgivning, fotografier, videoer, billeder.

7. Ophavsret og varemærker

Bygherren garanterer ubetinget, at alle elementer, tekster eller fotografier, der selvstændigt leveres til entreprenøren med henblik på optagelse i projektet, tilhører bygherren, eller at bygherren har tilladelse fra den retmæssige ejer til at bruge hvert af disse elementer og ikke vil skade, beskytte og forsvare entreprenøren og ethvert krav eller krav, der opstår som følge af brugen af de samme elementer leveret af kunden.

8. Ophavsret i projektet

Entreprenøren garanterer, at alle aspekter af udformningen og udviklingen af projektet vil blive oplyst til bygherren ved færdiggørelsen af projektet, og at al kode, ophavsret og ejendom udelukkende tilhører bygherren. Entreprenøren forbeholder sig ret til at vise grafik og andre designelementer som eksempler på sit arbejde i sin portefølje.

9. Refusionspolitik

Såfremt Kunden indstiller arbejdet og ansøger om tilbagebetaling inden for 4 dage, vil det allerede udførte arbejde blive opkrævet med timeprisen, som fratrækkes førstegangsbetalingen, og det resterende beløb refunderes fuldt ud til Kunden. Såfremt der på tidspunktet for indgivelse af anmodningen om tilbagebetaling er udført mere arbejde end forudsat i førstegangsbetalingen, skal Kunden betale for alt udført arbejde til den angivne timepris.

10. Garanti og kvalitetskontrol

For de arbejder, der udføres på grundlag af kontrakten, skal entreprenøren stille en 3 (tre) måneders kvalitetsgaranti, hvorunder entreprenøren gratis skal yde konsultationer til en af kundens repræsentanter om systemstyringsspørgsmål og eliminere eventuelle fejl, da de opstå. Entreprenøren er ikke ansvarlig for fejl eller mangler forårsaget af virus, ulovlige indtrængen, fejlfunktioner på computeren eller tredjepartssoftware. Efter at Kunden uafhængigt eller med hjælp fra en tredjepart har ændret softwarekoden på hjemmesiden, anses garantiservicen for at være afsluttet, og entreprenøren har ret til ensidigt at bringe tilsynet med arbejderne til ophør. I dette tilfælde er entreprenøren ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af udførelsen af disse handlinger.

11. Beskyttelse af personoplysninger

Entreprenøren forpligter sig til kun at behandle Kundens eller Kundens kunders tilgængelige personoplysninger med henblik på opfyldelse af denne Aftale eller kun i overensstemmelse med Kundens anvisninger.

12. Andre ansvarsområder

Leverandøren har ret til at tage backup af systemet og dets database og gemme dem på fjernserveren, men dette er ikke Leverandørens forpligtelse eller forpligtelse, såfremt Tilbuddet ikke omfatter eller bestiller den relevante tillægsydelse.

kontakt os

Hvis du har spørgsmål til disse regler, kan du kontakte os:

Slapukai, kaip ir visose svetainėse yra svarbūs tinkamam svetainės veikimui. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume svetainės veikimą ir stebėtume svetainės lankomumą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų naudojimą, apsilankykite mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Del din kurv